ឱកាសការងារ

 មន្ត្រីទំនាក់ទំនងអតិថិជន

 ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ  ថ្ងៃផុតកំណត់  ចំនួន  ទីតាំង
២៩-មករា-២០២៤ ២៨-កុម្ភៈ-២០២៤ ១០

តាខ្មៅ, អង្គស្នួល, ព្រែកឯង, ទឹកថ្លា, ជ្រោយចង្វារ

Job Description

 • Respect working hour.
 • Having a meeting with Managers in order to plan to field.
 • Check and follow up with customer.
 • Daily report to Chief Credit Officer about down field
 • Study and analyses precisely on market need to sell service especially, the institutions’ loan services.
 • Promote to make customers aware and understand clearly on all institution’s service that is financial. Resource which is easy to get in touch with and provides fast service especially, to customers that need loan by persuading them to borrow money from the institution.
 • Estimate and evaluate collateral correctly based on location (Village, Commune and District) - Study and research correctly and accurately on background, character, business, income, expense, collateral, etc. of customer to assess loan and repayment before giving loan in order to ensure guarantee 100% of repayment capacity.
 • Provide loan accurately and achieve plan as determined by manager (amount of customer, amount of loan, balance, total of loan portfolio).
 • Prohibit on giving loan to any customers that have business related to law forbidden.
 • Explain about policy, loan procedure and credit policy of the institution to customer.
 • Check every day on Payment in Arrears of customers. In case knowing that customers are late in repayment base on the contract, Credit Officers have to go to customers’ home or business place immediately to study and solve problem on time in order to avoiding these loans becomes doubtful and write-off loan.
 • Check every day on loan report, study and analyses Balance of Portfolio at Risk and responsibility of Credit Officers on loan quality. In case of having loan problem, Credit Officers have to protect and solve immediately.
 • Explain customers to repay in the office and should not receive customer’s repayment directly; however, Credit Officer can receive the repayment in case the customers fail in repayment but have to get approval from manager.
 • Should not do any contract that is beyond the responsibility, such as favor borrowers not to repay based on the contract or favor borrowers not to pay interest, penalty.... But can give advice to manager if thinking. 

Job Requirement

 • Encourage student studying year 1/2 to apply, the candidate has 1-2 years experiences in the same field is prior to hire. 
 • Studying in Banking/Finance or another related field.
 • Good at Word & Excel & Power Point.
 • Good appearance.
 • Good looking.
 • Good Health.
 • Honesty.
បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប លិខិតចំណាប់អារម្មណ៍ដែលមានបញ្ជាក់ពីប្រាក់ខែរំពឹងទុក រូបថត សញ្ញាបត្រថតចម្លង លិខិតអះអាងពីក្រុមហ៊ុន អត្តសញ្ញាណបណ្ណ សំបុត្រកំណើត និងសៀវភៅគ្រួសារទៅកាន់អុីម៉ែលរបស់ ឬការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ស៊ីធី ដែលមានអាសយដ្ឋាន៖ អគារឌឹហ្គេតវ៉េ ជាន់ទី១១ ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។
  jobs@citymfi.com

  023 221 499
ចំណាំ៖
មានតែបេក្ខជនដែលជាប់ជម្រុះវគ្គដំបូងប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវបានទាក់ទងដើម្បីធ្វើតេស្តសាកល្បង ឬសម្ភាសន៍បន្ដ។