ឱកាសការងារ

 សវនករផ្ទៃក្នុង

 ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ  ថ្ងៃផុតកំណត់  ចំនួន  ទីតាំង
២៩-មករា-២០២៤ ២៨-កុម្ភៈ-២០២៤

ការិយាល័យកណ្ដាល

Job Description

·         Assist the Director in preparing and maintaining and executing the annual audit plan and actions involved.

·         Assists in providing training, coaching, and guidance to Internal Audit Staffs (if any) and in conducting audit and other related issues.

·         Performs financial, operational, credit, IT, Human Resource Department, Risk Department and other audits in order to provide assurance to Credit/Risk Departments.

·         Update audit programs and audit check lists.

·         Analyse the weakness of operation and management processes and provide the evidential supports for recommendations in reports.

·         Develop audit programs and testing procedures relevant to risk and test the objectives.

·         Supervise internal audit assignment to engagement providing guidance and overall review of deliverable and review Internal Auditors’ works.

·         Obtain and review evidence ensuring audit conclusion are well documented.

·         Documents the findings/issues, drafts the recommendations using unbiased opinion to submit to the Internal Audit Team Leader for reviewing.

·         Builds and maintain respectful and effective communication and relationship with teams, managements and staffs of areas under review.

·         Maintains confidentiality of customer affairs in accordance with standards of professional conduct of auditors; and

·         Performs related works as assigned by Director apart from Audit works from time to time.

·         Reports directly to Director on behalf of BoD.

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប លិខិតចំណាប់អារម្មណ៍ដែលមានបញ្ជាក់ពីប្រាក់ខែរំពឹងទុក រូបថត សញ្ញាបត្រថតចម្លង លិខិតអះអាងពីក្រុមហ៊ុន អត្តសញ្ញាណបណ្ណ សំបុត្រកំណើត និងសៀវភៅគ្រួសារទៅកាន់អុីម៉ែលរបស់ ឬការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ស៊ីធី ដែលមានអាសយដ្ឋាន៖ អគារឌឹហ្គេតវ៉េ ជាន់ទី១១ ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។
  jobs@citymfi.com

  023 221 499
ចំណាំ៖
មានតែបេក្ខជនដែលជាប់ជម្រុះវគ្គដំបូងប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវបានទាក់ទងដើម្បីធ្វើតេស្តសាកល្បង ឬសម្ភាសន៍បន្ដ។