ឱកាសការងារ

 មន្ត្រីដោះស្រាយបំណុល

 ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ  ថ្ងៃផុតកំណត់  ចំនួន  ទីតាំង
២៩-មករា-២០២៤ ២៨-កុម្ភៈ-២០២៤

ការិយល័យកណ្ដាល

Job Description

Overall, in charge of collection and management of all problem loans of all levels for seniors

  1. Collate and prepare information on problem loans and plan executing to reduce these loans in a time frame.
  2. Develop a system to prevent loans from going problematic and enforcing it to all Credit level.
  3. Develop Polices and SOP to ensure all problematic loans are captured and documented and analyse with objective to lower the level to an acceptable one based on plan.

·      Plan and collate information in easily understandable forms to present true view of the problematic loans

·      Analyse and identify factors to prevent loans going problematic

·      Adapt loan recovery policy and procedure to reflect the real situation.

·      Develop legal aspects of late payment resolution with local authorities and in court to ensure satisfactory results

·      Organise and train loan recovery officers

·      Develop and update bad loan recovery policy and procedures

·      Develop loans loss reports to provide transparency and accuracies to management and have pals to resolve the loss issue.

·      Analyse the monthly loan loss reports of all branches and provide primary recommendations.

·         Analyse the monthly debt collection reports produced by bad loan recovery officers and provide primary recommendations to Head of Credit Risk Department to ensure the effectiveness and efficiency of debt recovery.

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប លិខិតចំណាប់អារម្មណ៍ដែលមានបញ្ជាក់ពីប្រាក់ខែរំពឹងទុក រូបថត សញ្ញាបត្រថតចម្លង លិខិតអះអាងពីក្រុមហ៊ុន អត្តសញ្ញាណបណ្ណ សំបុត្រកំណើត និងសៀវភៅគ្រួសារទៅកាន់អុីម៉ែលរបស់ ឬការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ស៊ីធី ដែលមានអាសយដ្ឋាន៖ អគារឌឹហ្គេតវ៉េ ជាន់ទី១១ ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។
  jobs@citymfi.com

  023 221 499
ចំណាំ៖
មានតែបេក្ខជនដែលជាប់ជម្រុះវគ្គដំបូងប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវបានទាក់ទងដើម្បីធ្វើតេស្តសាកល្បង ឬសម្ភាសន៍បន្ដ។