ឱកាសការងារ

 នាយកសាខា

 ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ  ថ្ងៃផុតកំណត់  ចំនួន  ទីតាំង
២៩-មករា-២០២៤ ២៨-កុម្ភៈ-២០២៤

ការិយាល័យកណ្ដាល

Job Description

·         Overall, in charge of the branch assigned. Ensure staff and assets are secured and looked after properly.

·         Possess leadership qualities to lead staff to improve image and reputation of company

·         Secure loans and meet targets assigned

·         Maintain expenses and develop proper management of resources

·          Lead and guide all staff especially credit personnel to have a higher standard of work level.

·         Maintain profitability of branch through securing and increasing customer's base

·         Maintain relationships with customers and bring it to a higher level in community.

·         Find revenue and reach target for branch

·         Responsible to prepare training schedule, training, coaching, and development and work closely with all departments

·         Responsible to mentor and guide staff

·         Responsible to make sure staff are well trained and provide good service to meet performance expectation and work closely with each other

·         Responsible to conduct and performance appraisal also work closely with HR department

·         Evaluate staff performance bases on the results and obvious work achievement and submit that performance appraisal  

·         Manage and maintain well company’s properties.

·         Other tasks as assigned by management 

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប លិខិតចំណាប់អារម្មណ៍ដែលមានបញ្ជាក់ពីប្រាក់ខែរំពឹងទុក រូបថត សញ្ញាបត្រថតចម្លង លិខិតអះអាងពីក្រុមហ៊ុន អត្តសញ្ញាណបណ្ណ សំបុត្រកំណើត និងសៀវភៅគ្រួសារទៅកាន់អុីម៉ែលរបស់ ឬការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ស៊ីធី ដែលមានអាសយដ្ឋាន៖ អគារឌឹហ្គេតវ៉េ ជាន់ទី១១ ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។
  jobs@citymfi.com

  023 221 499
ចំណាំ៖
មានតែបេក្ខជនដែលជាប់ជម្រុះវគ្គដំបូងប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវបានទាក់ទងដើម្បីធ្វើតេស្តសាកល្បង ឬសម្ភាសន៍បន្ដ។